"Můžeme mluvit o citech, pokud je nám libo, avšak žaludek je jediným skutečným sídlem blaženosti ve světě. Kuchyně je velechrám, kde konáme bohoslužbu, oheň hučící v kuchyňském sporáku je naším vestfálským plamenem a kuchař naším veleknězem... Dobrý oběd probouzí vše, co je v muži něžnějšího."

Jerome Klapka Jerome


Rezervace


Vaši rezervaci potvrdíme do 24 hodin.