OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

Storno poplatky při zrušení pobytu:

Při zrušení pobytu méně než 60 dní před příjezdem 10% z ceny ubytování

Při zrušení pobytu méně než 30 dní před příjezdem 30% z ceny ubytování

Při zrušení pobytu méně než 14 dní před příjezdem 50% z ceny ubytování

Při zrušení pobytu méně než 7 dní před příjezdem 80% z ceny ubytování

Při zrušení pobytu méně než 3 dny před příjezdem 100% z ceny ubytování

Doplňující obchodní podmínky

1. Ceny a služby

Běžné ceny ubytování a případných dalších služeb jsou uvedeny v prezentačních materiálech ubytovatele (webové stránky, prospekty, apod.). Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena v potvrzené rezervaci (email, voucher, objednávka apod...). Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis v rezervaci. Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky pobytu.

2. Zrušení pobytu zákazníkem

Zákazník je oprávněn zrušit objednávku kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou elektronickou podobu (email) na adresu rezervace@pensionheinrich.cz. Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas odeslání emailu.

U větších skupin mohou být sjednány individuální storno poplatky.

Ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z těchto důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, povolávací rozkaz, živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

3. Platnost

Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí rezervace ubytování.